Nieuwsbrief Oktober – November 2015

In Oktober vroeg Yorick aan Tom of hij zijn kennis van het openlucht prediken wou doorgeven aan hem. Tom was zelf nog maar enkele keren gaan openlucht prediken en had er dus zelf nog niet zoveel kennis in, maar de weinige kennis die hij hierin bezat, wilde hij graag delen met andere bereidwillige christenen zoals Yorick.

Dus, Tom en Yorick spraken af om samen het evangelie te verkondigen…


Op dinsdag 20 oktober gingen ze naar de Grasmarkt in Brussel. Tom was zeer blij gestemd met Yorick’s gedetailleerde voorbereiding.

Eens daar aangekomen, legde Tom Yorick de handen opdat de Heilige Geest hem zou vervullen. Hij begon meteen met volle moed en met luide stem het evangelie te verkondigen aan de massa.

Yorick sprak over het feit dat redding enkel te verkrijgen is bij Jezus Christus en niet bij Maria, Mohammed,… Een jong kind van Middel-Oosterse afkomst (op foto) kwam geboeid luisteren. Iets later kwam er ook een tiener vanuit Nederland vragen waarom Yorick en Tom dit deden. Hij zei dat hij dit weinig zag op straat, vooral van zo’n jonge kerels als wij (dit is spijtig genoeg waar). Dit gaf ook weer gelegenheid om met hem in gesprek te gaan.

Toen we wisselden, bad Yorick voor Tom en op het moment dat hij zijn mond opentrok om te verkondigen, kwam een Amerikaanse skepticus naar hem toe om hem vragen te stellen. Beide begonnen ze zijn vragen te beantwoorden. Hieruit hebben ze echter geleerd voor de volgende keer dat het beter is om één evangelist het evangelie met luide stem te laten verkondigen, die de persoon met vragen kan doorsturen naar de andere evangelist.


Op vrijdag 30 oktober gingen Yorick en Tom weer de straat op. Deze keer begon Tom met spreken.

Hij begon met algemeen op de roepen tot bekering van zonden (die werden uitgelegd) en vertrouwen op Jezus.

t2

Ook deelde hij zijn getuigenis verschillende keren, van hoe hij de duivel volgde, dat deze niet te vertrouwen is en dat Jezus altijd zijn trouw heeft betoont.

Door inspiratie van de Heilige Geest, sprak Tom vanuit het boek Openbaringen en zij dat hij een echt feestvarken is! Het boek Openbaringen spreekt namelijk over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, waarop Jezus zal regeren en waar geen ziekte of onrecht meer zal zijn maar eeuwig feest. De mensen die zich echter niet willen afkeren van hun zonden en zich tot Jezus Christus keren, zullen echter door vuur en wormen verteerd worden. Dit feestthema was passend omdat op vrijdag het uitgangsleven begint.

Terwijl hij sprak begon hij ook te beseffen dat het bijna halloween was en dat de voorbijgangers daarom op een enge manier waren gekleed. Wat hem het meest bijbleef van de kledij die zij droegen, was een jong meisje van 9 of 10 jaar, die spijtig genoeg gekleed liep als een duivel.

Een christenmeisje uit Nederland, gaf nog de opmerking dat hij teveel sprak over de hel en da God liefde is. Hij zei tot haar en dan ook tot het publiek: “Iemand zei me dat ik teveel over de hel spreek en dat God liefde is. Ik ben volledig akkoord met het feit dat God liefde is. Zijn hele karakter is liefde. Daarom waarschuwt hij mensen voor de hel. Ik waarschuw u voor de hel omdat ik u liefheb!”

Toen Yorick aan de beurt was, sprak hij over hoe deze mensen de wet van God hadden overtreden en hij gaf met duidelijke voorbeelden aan waarom Gods woord te vertrouwen is en waarom ze moeten stoppen met zondigen en dat ze hun vertrouwen op Jezus moeten stellen. Hij zei ook dat hij over de hel sprak, niet om mensen te pesten maar omdat hij hen liefheeft.


Op dinsdag 10 november waren ze ook gaan evangeliseren op dezelfde plaats. Beiden spraken deze keer over het feit dat de aanhoorders zondaars waren, dat ze Gods wetten hadden overtreden en dus verdienen om naar de gevangenis (hel) te gaan. Jezus was gekomen om hen een nieuwe kans te geven, door hen te vergeven en vrij te zetten van hun zonden.

Een jonge Amerikaanse voorganger kwam beiden bemoedigen en zei dat hij spijtig genoeg weinig autochtonen zag openluchtprediken. We moesten hem spijtig genoeg gelijk geven. Hij gaf zijn business card aan Tom, die dit kaartje dezelfde avond “per ongeluk” lieten liggen op een plaats, met de gedachte: “Je weet maar nooit waar het terecht komt”.

Enkele moslimjongeren kwamen ook met Tom spreken. De “leider” van hun groep was best een intelligente kerel. Tom legde hen uit waarom de Bijbel te vertrouwen is, waarom Jezus God is, waarom Mohammed een valse profeet is en waarom ze beter Jezus kunnen vertrouwen. Beiden baden nog voor elkaar. (Tom is niet bevreesd voor enige vorm van demonische invloed van zijn gebed, aangezien Jezus hem beschermt.)

Verder zag Tom nog een jonge student lopen met een mantel waarop een soortgelijk teken als het teken van de vrijmetselarij stond. Deze jongeman liep tussen een feestende groep. Deze groep was waarschijnlijk een feestende studentengroep van de VUB (Vrije Universiteit Brussel) die ironisch genoeg begonnen met het lied “Oh when the saints go marching in“.

Tom begon te prediken tegen de vrijmetselarij en deelde met hen hoe de Amerikaanse evangelist Charles Finney een derdegraads grootmeester was in de vrijmetselarij, voor hij een christen werd. Hij vertelde dat het een lege religie is. (Dit heeft Tom van elke ex-vrijmetselaar of ex-rozenkruiser gehoord, van hoge of lage rang, die nu bij Jezus hoort.)

Toen Yorick aan het spreken was, kwam een ontmoedigde Roemeense christen (tiener) naar hem toe. Yorick en Tom begonnen met hem te praten. Beiden baden voor hem en Tom legde hem ook nog de handen op, opdat die jongen vervuld mocht worden met de Heilige Geest.

Ook waren ze aan het experimenteren met een nieuwe manier die hen beiden goed lag. Yorick predikte in het Nederlands en Tom vertaalde naar het Engels.


Op dinsdag 17 november waren ze weer aan het evangeliseren op dezelfde plaats. Deze keer kwam Thibaud uit Zwitserland meedoen. Tom had al Thibaud houdt meer van 1-tot-1 getuigen maar hij hielp ons ook een tijdje met vertaling, aangezien Frans zijn moedertaal is. Yorick sprak in het Nederlands, Tom vertaalde naar het Engels, waarna Thibaud vertaalde naar het Frans.

Dit bleek echter te veel tijd in beslag te nemen en daarom splitsen we op voor die avond. Thibaud zou onze rugzakken bewaken en een-tot-een getuigen. Terwijl Yorick en Tom samen zouden werken; Yorick als prediker en Tom als vertaler (ook soms andersom).

Toen Tom zijn getuigenis aan het delen was, kwamen er 2 vrouwelijke agentes die vriendelijk en beleefd waren. Ze vertelden hen dat ze een toestemmingsformulier nodig hebben om dit soort dingen te doen. Dit is echter enkel in Brussel het geval! Tom en Yorick vertelden hen dat ze dit niet wisten. Er werd hen geen boete opgelegd.

Thibaud sprak over het evangelie met een Islamitische bakker, die gratis voedsel gaf aan de armen. Tom vertelde hem verder dat het een zeer goede zaak was dat hij bezig was met goede daden te verrichten onder de minderbedeelden maar dat hij enkel met God verzoend kon worden door het bloed van Jezus Christus. Ook vertelde hij hem over William Booth, de oprichter van het Leger des Heils, die dit geloofde.

Hierna ging het trio een toestemmingsformulier proberen te verkrijgen op de plaats waar de agentes hen naar verwezen. Het bureau was gesloten. Later werd hen een toestemmingsformulier geweigerd. (Gebedspunt!)

Deze foto nam Tom nog van Thibaud op een andere locatie, toen ze terugkeerden:

Hij was blijkbaar zeer tevreden over de evangelisatie die Yorick en Tom verrichten en hij nam zich voor om in de toekomst, wanneer mogelijk, met beide jonge mannen mee te gaan.Indien u zich geroepen voelt om deze missie financieel te steunen, dan kan u dit hier doen. Indien u zich geroepen voelt om mee te doen, lees dan deze pagina. Gebed is natuurlijk altijd welkom. Bid voor de verloren zondaars en bid dat we het toestemmingsformulier zullen krijgen.